Навигация

Образовательные кредиты

Уральский государственный экономический университет

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева

статистика посещений

Оқу орныны бітіргеннен кейін алып шығатын біліктері
Шифр

Мамандық атауы

Біліктілігі

1

5В010100

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша білім бакалавры

2

5В010200

Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

«Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша білім бакалавры

3

5В010300

Педагогика және психология

«Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім бакалавры

4

5В010900

Математика

«Математика» мамандығы бойынша білім бакалавры

5

5В011000

Физика

«Физика» мамандығы бойынша білім бакалавры

6

5В011100

Информатика

«Информатика» мамандығы бойынша білім бакалавры

7

5В011200

Химия

«Химия» мамандығы бойынша білім бакалавры

8

5В011300

Биология

«Биология» мамандығы бойынша білім бакалавры

9

5В011400

Тарих

«Тарих» мамандығы бойынша білім бакалавры

10

5В011600

География

«География» мамандығы бойынша білім бакалавры

11

5В011700

Қазақ тілі мен әдебиеті

«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім бакалавры

12

5В010900

Шетел тілі: екі шетел тілі

«Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша білім бакалавры

13

5В012100

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

«Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім бакалавры

14

5В070100

Биотехнология

«Биотехнология» мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры

15

5В071700

Жылу энергетика

«Жылу энергетика» мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры

16

5В071900

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры

17

5В072000

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы 

«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры

Мамандықтар бойынша біліктілік сипаттамасы

Шифр

Мамандық атауы

Біліктілік сипаттамасы

1 5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу Кәсіби қызмет саласы

5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады.

Кәсіби қызмет нысандары

Мектепке дейінгі ұйымның түрлі типтері мен түрлері, шағын және дамытушы орталықтар, отбасылық балабақшалар, мектеп-балабақша, педагогикалық колледж, білімді басқару департаменті, білім жетілдіру институты.

Кәсіби қызмет түрлері

Білімдік (педагогикалық) - мектепке дейінгі балаларды оқыту, тәрбиелеу, жеке тұлғасын қалыптастыру және дамыту; мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогикалық процесті басқару, педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесін жобалау, диагностикалау, түзету; мектепке дейінгі білім беру шеңберіндегі алдыңғы қатарлы тәжірибелерді тарату;

- эксперименттік-зерттеу;

  • үйымдастыру-басқару;

- әлеуметтік-педагогикалық;

  • оқу-тәрбиелік;

- оқу-технологиялық.

2 5В010200 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі Кәсіби қызмет саласы

5В010200-Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады.

Кәсіби қызмет нысандары

Білім беру ұйымдары (жалпы білім беретін мектептің бастауыш сатысы, педагогикалық колледждер, білім жетілдіру және педагогикалық кадрларды қайта даярлау институттары, білім беру департаменттері).

Кәсіби қызмет түрлері

Диагностикалық - оқушы тұлғасын, оқыту, тәрбиелеу және даму нәтижелерін зерттеу;

ұйымдастырушылық-технологиялық (педагогикалық технологиялар негізінде оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру);

- педагогикалық басқару («субъект-субъектінің» өзара әрекеті, білім беру менеджменті);

- жобалау (бастауыш мектептегі білім беруді моделдеу);

- ғылыми-зерттеу (білім беру мекемелеріндегі мәселелерді шешудегі шығармашылық ізденіс, педагогикалық тәжірибені зерттеу, рефлексия).

3 5В010300 Педагогика және психология Кәсіби қызметінің саласы

Кәсіптік дағдыны білім беру жүйесінде қолдануға болады.

Кәсіби қызметінің объектілері

Жалпы білім беретін орта мектеп, мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу жүйесі, бастапқы және орта кәсіптік білім беру ұйымдары, педагогикалық колледж.

Кәсіби қызметінің түрлері

Ұйымдастырушылық-технологиялық (педаго-гикалық технология негізінде оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру;

- өндірістік және басқару («субъект-субъект» өзара әрекеті);

- жобалау (жалпы білім беретін орта мектептегі білім беруді жобалау);

- ғылыми-зерттеу (түрлі ғылыми-зерттеу ұйымдарындағы ғылыми-зерттеу жобаларын модельдеу және жүзеге асыру, озық педагогикалық тәжірибені ғылыми негізде зерттеу, жинақтау, тарату);

- білім беру (психология және педагогиканы оқыту, мамандарды дайындау және қайта дайындау).

4

5В010900

Математика

Кәсіби қызметінің саласы

- білім,

- ғылым.

Кәсіби қызметінің объектілері

Орта, бастауыш және орта кәсіптік оқу орындары,

- ғылыми зерттеу орталықтары,

- мемлекеттік басқару органдары,

өз жұмысында математикалық әдістерді қолданатын әр түрлі жеке меншік ұйымдары.

Кәсіби қызметінің түрлері

Білім беру;

- ғылыми зерттеу;

- әлеуметтік-педагогикалық;

- ұйымдастыру-тәрбиелеу;

- мәдени-ағартушылық.

5

5В011000

Физика Кәсіби қызметінің өрісі

5В011000-Физика мамандығы бойынша түлектердік кәсіби қызметінің саласы болып орта, орта-кәсіптік білім беру орындары, білім мекемлері және ғылыми-зерттеу институттары болып табылады.

Кәсибі қызметінің объектілері

Өндіріспен бірлестіктердегі өндірістік технологиялық процестер;

- орта және орта кәсіптік білім беру оқу орындарындағы оқу-тәрбие процестері мен ғылыми зерттеу институттары мен зертханалардағы ғылыми жұмыстар;

- фирмалар мен компаниялардағы өндірісті - басқару процестері.

Кәсіби қызметінің түрлері

Педагогикалық қызмет: осы мамандық бойынша білім алған жас маман оқыту бағдарламаларын, оқу жоспарларын, орта және орта кәсіптік білім беру оқу орындарында физика пәнінен сабақ берумен бірге физиканы оқытуға байланысты әртүрлі шараларды дайындау мен өткізу сияқты жобаларды жоспарлап жетілдіруге, сабақтар, лекциялар, семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар, консультациялар, аттестациялау шараларын, сонымен бірге оқушылардың жеке дамуы мен тәрбиесіне белсенді қатысып, оларды жүзеге асыра алатындай дағдыға ие болады.

- осы мамандық бойынша білім алған жас маман ғылыми-зерттеу қызметін жоғарғы оқу орындары мен ғылыми - зерттеу институттарының зерттеу бағдарламасының шеңберінде және де оқытуға байланысты ұсыныстарды дайындап, оларды шешуге қатынасу.

6

5В011100

Информатика

Кәсіби қызмет нысандары

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу ұйымдары;

- бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер;

- мамандандырылған мектептер;

- техникалық және кәсіптік білім беретін ұйымдар болып табылады.

Кәсіби қызмет түрлері

Білімдік;

- эксперименттік-зерттеу;

- ұйымдастыру-басқару;

- әлеуметтік-педагогикалық;

- оқу-тәрбиелік;

- оқу-технологиялық қызмет болып табылады.

Кәсіби қызмет функциялары

Білім беру ұйымдарында информатиканы кәсіби қызмет нысанына сәйкес оқыту;

- қазіргі педагогикалық технологияларды пайдалану арқылы педагогикалық және тәрбие қызметтерін жүзеге асыру;

- информатика бойынша сыныптан тыс жұмыстар өткізу.

7 5В011200 Химия Кәсіби қызмет саласы

5В011200-Химия мамандығы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады.

Кәсіби қызмет нысандары

Жалпы орта білім беретін негізгі және бейіндік мектептер;

- мамандандырылған мектептер;

- техникалық және кәсіптік білім беретін ұйымдары болып табылады.

Кәсіби қызмет түрлері

Білімдік;

- эксперименттік-зерттеу;

- ұйымдастыру-басқару;

- әлеуметтік-педагогикалық;

- оқу-тәрбиелік;

- оқу-технологиялық қызмет.

8 5В011300 Биология Кәсіби қызмет саласы

5В011300 - Биология мамандығы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады.

Кәсіби қызмет нысандары

Негізгі және бейіндік мектептер;

- мамандандырылған мектептер;

- техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру үйымдары.

Кәсіби қызмет түрлері

Білімдік;

- эксперименттік-зерттеу;

- ұйымдастыру-басқару;

- әлеуметтік-педагогикалық;

- оқу-тәрбиелік;

- оқу-технологиялық қызмет.

9 5В011400 Тарих Кәсіби қызмет саласы

5В011400-Тарих мамандығы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады.

Кәсіби қызмет нысандары

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу ұйымдары;

- бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер;

- мамандандырылған мектептер;

- техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру үйымдары.

Кәсіби қызмет түрлері

Білімдік;

- эксперименттік-зерттеу;

- ұйымдастыру-басқару;

- әлеуметтік-педагогикалық;

- оқу-тәрбиелік;

- оқу-технологиялық қызмет.

10

5В011600

География Кәсіби қызмет саласы

5В011600 - География мамандығы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады.

Кәсіби қызмет нысандары

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу ұйымдары;

- бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер;

- мамандандырылған мектептер;

- техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары.

Кәсіби қызмет түрлері

Білімдік;

- эксперименттік-зерттеу;

- ұйымдастыру-басқару;

- әлеуметтік-педагогикалық;

- оқу-тәрбиелік;

- оқу-технологиялық қызмет.

11

5В011700

Қазақ тілі мен әдебиеті Кәсіби қызмет саласы

5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады.

Кәсіби қызмет нысандары

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу үйымдары;

- бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер;

- мамандандырылған мектептер;

- техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары.

Кәсіби қызмет түрлері

Білім беру (педагогикалық) - жалпы білім беретін орта мектептерде, лицей, гимназияларда, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру үйымдарында;

- ғылыми-зерттеу (ғылыми-зерттеу мекемелерінде кіші ғылыми қызметкер);

  • әдеби-шығармашылық (әдеби, мәдени мекемелерде, баспа орындарында);
  • ұйымдастыру-басқару (орта мектептерде, гимназиялар мен лицей, колледждерде мамандығына тікелей қатысы бар мекемелерде);
  • өндірістік-басқарушылық (мемлекеттік органдарда, түрлі кәсіпорын, өндіріс орындарында іс-қағаздары мен құжаттау бөлімдерінде)

- әдеби кеңесші.

12 5В010900 Шетел тілі: екі шетел тілі Кәсіби қызмет саласы

5В011900-Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім бакадавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады.

Кәсіби қызмет нысандары

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу ұйымдары;

  • бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер;
  • мамандандырылған мектептер;

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейін білім беру ұйымдары.

Кәсіби қызмет түрлері

Білімдік;

- эксперименттік-зерттеу;

- ұйымдастыру-басқару;

- әлеуметтік-педагогикалық;

- оқу-тәрбиелік;

- оқу-технологиялық қызмет.

13

5В012100

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті Кәсіби қызмет саласы

5В012100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады.

Кәсіби қызмет нысандары

Жалпы орта білім беру ұйымдары, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары, ғылыми-зерттеу және жобалау-сынақтау мекемелері, басқару саласы, мектептен тыс білім беру-тәрбиелеу мекемелері.

Кәсіби қызмет түрлері

Білім беру (педагогикалық): әртүрлі білім беру мекемелерінде (мектеп, гимназия, лицей, колледж және т.б.) қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, мектепте факультативтік сабақ ұйымдастырушы ретінде;

- ғылыми-зерттеу (ғылыми-зерттеу мекемелерінде кіші ғылыми қызметкер);

- әдеби-шығармашылық (әдеби, мәдени мекемелерде, баспа орындарында);

- ұйымдастыру-басқару (орта мектептерде, гимназиялар мен лицей, колледждерде мамандығына тікелей қатысы бар мекемелерде);

- әдеби кеңесші қызметтері.

Кәсіби қызмет функциялары

Оқыту, тәрбиелеу, тәлімгерлік, ғылыми, әдеби, мәдени шаралар ұйымдастыру.

14

5В071700

Жылу энергетика Кәсіптік қызмет саласы

Кәсіптік қызмет саласы болып жылуды өндіру мен қолдану үшін, оның ағындарын басқару және энергияның басқа түрлерін жылуға айналдыру үшін құрылған адам қызметінің кұралдарының бірлігінен, тәсілдері мен әдістерінен тұратын техниканың құраушы бөлігі ретіндегі Жылу энергетика жатады.

Кәсіптік қызмет обьектілері

Бітірушілердің кәсіптік қызметінің объектілері болып:

- энергетикалық жүйелер мен кешендер;

- шаруашылық салалары мен техника объектілерін энергиямен жабдықтау жүйелері;

- өнеркәсіптік кәсіпорындарды энергиямен жабдықтау жүйелері;

- автономдық объектілерді энергиямен жабдықтау жүйелері;

- энергетикалық қондырғылар;

- дәстүрлі емес және қайталанатын энергия көздері негізіндегі энергетикалық қондырғылар және кешендер;

- өндірістің жылутехнологиялық қондырғылары;

- жылуды өндіруші, таратушы және қолданушы технологиялық қондырғылар;

- әртүрлі міндетті бу және су қыздырғыш қазандықтар; атом элетростанцияларының бу өндіргіштері;

- бу және газ турбиналар, электр блоктары;

- аса қысымдалған және қоюландырылған газдары өндіру, қысымдағыш, салқындатқыш, қондырғылар, криоген қондырғылары, ауаны баптау жүйелері, жылулық сорғылар;

- жоғары температуралы мен термоылғалды технологиялардың қондырғылары, жүйелері және кешендері, химиялық реакторлар;

- әртүрлі міндеттегі көмекші жылутехникалық жабдықтар; жылу және маңыз алмастырушы аппараттар;

- жылу желілері;

- технологиялық сүйықтар, газдар және булар;

- балқымалар, қатты және сусымалы денелер энергетикалық және технологиялық құрылғылардың жұмыс заттары ретінде;

- отын және майлар;

- нормаланған сапалы суды қолдану және дайындау кешендері мен жүйелері, қондырғылары;

- жылу және атом электростанцияларындағы суды қолдану және дайындау технологиялық қондырғылары: алдын ала өңдеу жабдықтары, иониттік және мембраналық қондырғылар, жылу желілеріндегі суды қолдану және дайындаудағы технологиялық қондырғылар;

- айналыстық сумен жабдықтау жүйелері;

- ағын су тазарту кешендері мен жүйелері, қондырғылары;

- тамақ өнеркәсібіндегі суды қолдану мен дайындау кешендері мен жүйелері, қондырғылары;

- бутүрлендіргіш және буландырғыш қондырғыларында суды қолдану және дайындайтын технологиялық жабдықтар;

- жылу және электртехнологиялық процестерді, қондырғыларды, жүйелері мен кешендерін автоматты бақылау мен басқару жүйелері;

- нормалық-техникалық құжаттамалар мен стандарттау жүйелері, жіберілетін өнім сапасын бақылау мен жабдықты сынау құралдары.

Кәсіптік қызметінің орындары

Жылу электр станциялары;

- өндірістік және жылытулык қазандары;

- жылу тәсілдемелері;

- өнеркәсіп орындары мен ұйымдарды орталықтандырылған және дербес энергиямен жабдықтау;

- энергиятасығыштарды өндіру және тарату;

- жылыту және жылу желілері;

- су және отын дайындау;

- жылу тәсілдемелік және жылу энергетикалық нысаналарды автоматты түрде басқару жүйелері,

- сонымен қатар, жылутехнологиялық және Жылу энергетикалық нысаналарды оңтайлау және үлгілеу құралдары мен тәсілдері, негізгі және көмекші жабдықтар, жылу технологиялық құралдар мен процестері, электрлік машиналар мен құралдары.

Кәсіптік қызмет түрлері

5В071700-Жылу энергетикасы мамандығының бакалаврлары кәсіптік қызметтердің төмендегі түрлерін орындай алады:

- жобалық - құрылмалық;

- өндірістік - технологиялық;

- зерттеушілік;

- пайдаланымдық;

- жинау - жөндеулілік;

- ұйымдастырушы - басқарулық.

15

5В071900

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар Кәсіби қызмет ету өрісі

Кәсіби қызмет ету өрісі адам іс-әрекетінің информацияны қашықтықтан алмасуға, информацияны электрондық құралдар көмегімен түрлендіруге жағдайлар жасауға бағытталған технологиялар, құралдар, тәсілдер және әдістер жиын-тығын қамтитын ғылым мен техниканың саласы.

Кәсіби қызмет атқару нысандары

Бітірушілердің кәсіби қызмет ету нысандары қатарына сым, радио, опти-калық немесе келесі басқа да жүйелер арқылы таңбаларды, сигналдарды, жазбаша мәтін, бейнелерді, дыбыстарды таратуды қамтамасыз ететін технологиялық жүйелер, техникалық құралдар және де информацияны электрондық құралдар көмегімен түрлендіру жатады, олар:

- байланыс тораптары мен коммутациялау жүйелері;

- көпарналы телекоммуникацилық жүйелер, оптикалық ауқымдағы жүйе-лерді қоса алғанда;

- радиобайланыс жүйелері мен қүрылғылары, жерсеріктік, радиорелейлік жэне жылжымалы байланыс жүйелерін қоса алғанда;

- дыбыс және теледидар хабарларын таратудың, электракустика және сөздік информатиканың, мультимедиялық техниканың жүйелері мен құрылғылары;

- деректерді тарату жүйелері мен құрылғылары;

- нысандарды электрондық, оның ішінде компьютерлік басқару, информацияны түрлендіру;

- телекоммуникациялық жүйелерде информацияны қорғау қүралдары;

- телекоммуникациялық жүйелер мен тораптары метрологиялық қамтамасыз ету құралдары;

- телекоммуникациялардағы менеджмент пен маркетинг;

- телекоммуникациялық құрылғыларды қажетке жарату мен сервистік қызметтер көрсету.

Кәсіби қызмет ету салалары

Телекоммуникациялар;

- радиобайланыс;

- теледидар;

- радиохабар тарату;

- радиолокация мен навигация;

- радиобасқару, таратушы және қабылдаушы радиоорталықтары, телеор-талықтар;

- жылжымалы байланыс;

- радиотехниканың арнайы құрылғылары;

- электрондық және компьютерлік;

- микроконтроллерлер мен микроЭВМ-дер көмегімен басқарылатын жүйелер.

Кәсіби қызмет ету түрлері

Өндірістік-технологиялық;

- қызмет көрсету және пайдалану;

- ұйымдастыру және басқару;

- монтаждау-баптау;

- есептеу-жобалау қызметтері;

- тәжірибелік-зерттеушілік.

16 5В072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы Кәсіби қызметінің өрісі

Белгілі өнім алу үшін минералды шикізаттарды химиялық қайта өңдеу процесін басқару

- технологиялық процестерді сараптауды іске асыру;

- бастапқы материалдар мен белгілі өнімдердің қасиеті құрылысы және құрамын талдау;

- химиялық реакторлармен аппараттармен жұмыс жасау;

Кәсіби қызметінің обьектілері

Минералдық шикізатты өңдеу бойынша қәсіпорын;

- кен байыту комбинаты;

- бейорганикалық қышқылдар, негіздер, түздар және минералды тыңайтқыштар өндірісі бойынша кәсіпорын;

- металлургиялық өнеркәсіп комбинаты;

- құрылыс, керамикалық, композициялық материалдар өндірісі бойынша зауыттар;

- плазмохимиялық процестердің электрохимиялық өндіріс кәсіпорны;

- нанотехнология бойынша жүмыс жасайтын зауыттар;

- зауыттық, цехтық және ғылыми зерттеу зертханасы.

[ Вернуться назад ]


Қазақша
Русский
English

Новости Университета
26.05 ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!
Вы можете принять участие в Республиканской летней программе IT–стажировок methodpro.
24.05 23 мая 2017 года в пресс-центре Дворца студентов состоялась диалоговая площадка на тему «Взгляд в будущее глазами молодежи. Модернизация общественного сознания», организованная Комитетом по делам молодежи КарГУ.
24.05 23 мая 2017 года в целях популяризации Программной статьи Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» - «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», а также привлече
23.05 23 мая 2017 года. Команда КарГУ в составе студентов специальностей "Экономика", "Мировая экономика" и "Биология" (Карибаева А.Б., Жаусанова Д.Г., Асан С.Д.) заняла 1 общекомандное место на IX Международном чемпионате "Молодежь и предприн
19.05 7-8 сентября 2017 года Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY совместно с компанией «Шелл Казахстан» в рамках IX Молодежного Форума KAZENERGY планируют провести игры «STUDENT ENERGY CHALLENG

Культурная жизнь
19.05 Концерт Фархада Маденова
10.05 6 мая 2017 года прошла 72-я легкоатлетическая эстафета на призы областной газеты «Индустриальная Караганда», посвященная Дню Победы. Команды Карагандинского государственного университета им. академика Е.А. Букетова (трудового коллектива и м
10.05 5 мая 2017 года в Карагандинском государственном университете имени академика Е.А. Букетова состоялась праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
02.05 27 апреля 2017 года в Карагандинском государственном университете прошел региональный фестиваль национальных культур «Біз - бір ел, бір халықпыз!» - «Мы одна страна, один народ!», посвященный Празднику единства народа Казахстана.
02.05 26 апреля 2017 года юбилейным концертом народный ансамбль танца «Жаркын» Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова отметил свое 40-летие. Поздравляем народный ансамбль танца «Жаркын» с 40-летием творческой деятельнос
Главная | Форумы | Ссылки